top of page

Bijou

De serie “Bijou”, objecten van gebrand papier in lagen is gebaseerd op gehaakte, gekantkloste kleedjes van weleer, een verdwenen wereld. Ook in de vrije uren werd van vrouwen verwacht dat ze niet stilzaten, dat kon bijvoorbeeld inhouden dat er geen boek mocht worden gelezen, maar handenarbeid was prima. Zelfs als het een “overbodig” luxe product betrof als kanten kleedjes. “Een vrouwenhand en een paardentand die staan nooit stil.” Wat een aparte vergelijking! Tellen en vooruitzien konden de maaksters natuurlijk als de beste.

bottom of page