top of page

Pleureuses - "Dierbaar Dier" - Museum Mohlmann

“Pleureuses”, zo werden de extravagante hoeden genoemd die rond de vorige eeuwwisseling in de mode waren. Mensen eigenden zich al langer veren toe voor allerlei doeleinden: militair, versiering, ritueel, bezwering, verzameling, etc.... Maar rond 1900 explodeerde de vraag. Het was een ware rage in de Westerse wereld om veren, delen van en zelfs complete vogels in en op hoeden te verwerken. Om een idee te geven, in 1902, verkocht de Londense markt 1.608 pakjes pluimen, waarvoor 190.000 zilverreigers gedood werden. Deze gril zorgde ervoor dat er over de hele wereld vogels werden afgeslacht en daardoor in bepaalde streken zeer bedreigd werden. Voor een aantal vogelsoorten heeft dit modeverschijnsel mede tot hun uitsterven geleid. Wrang is, dat deze praktijken pas ophielden door de verandering van haarstijl, de "bob” kwam in de mode. Daarbij werden geen hoeden gedragen. Hoe ons handelen consequenties heeft......コメント


bottom of page