top of page

Het opmerkelijke verdwijnen...

... komt voort uit de berichten over de afname van insecten wereldwijd en in Nederland.

Ik heb als voorbeeld insectensoorten van o.a. de rode lijst genomen. En ze gesneden uit een blok kalkpapier. Het blok blijft intact met zichtbare contouren, waarin de vorm van een insect in veelvorm verschijnt.

bottom of page